Procesi i Trashëgimisë - USAID

Procesi i Trashëgimisë - USAID
26.10.2016

Kosova tashmë ka ligje të mira mbi librat që garantojnë të drejta të barabarta e një gruaje të pronës dhe unë ju përgëzoj për këtë. Por unë mendoj se ne jemi të gjithë të shqetësuar nga shkalla në të cilën këto ligje nuk janë zbatuar ende në mënyrë të vazhdueshme ", tha ambasadori Delawie në një konferencë të organizuar nga Ministria e Drejtësisë në Garantimi i të drejtave të pronës për Gratë. Qëllimi i konferencës ishte për të adresuar sfidat ballafaqohen gratë në pranimin trashëgimitë e tyre dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre pronësore. Sipas Anketës së National Bazë USAID #PropertyRightsProgram të Kosovës për të Drejtat Pronësore në Kosovë, vetëm 19% e grave në vendin e vet në Kosovë, më pak se 4% e grave të trashëgojnë pasurinë e paluajtshme nga prindërit e tyre; dhe vetëm 2% e grave në Kosovë kanë një kredi bankare që është siguruar nga pasuri të paluajtshme.