Restaurantet & Baret

Restorantet dhe baret u ofrojnë klienteve tanë një shumëllojshmëri zgjedhjesh gjatë qëndrimit të tyre në Emerald Hotel.