Shërbimi i dhomës

Shërbimi i dhomës

Shërbimi i dhomës është në dispozicion 24 orë. Porosia mund të bëhet nga menyja e shërbimit të dhomës, ndërsa ushqimi mund të porositet poashtu edhe prej Top Restorantit kur ai është i hapur.