Salla Vivaldi

Salla Vivaldi

Vivaldi është një sallë elegante për mbledhje ku mund të vendosen deri në 30 pjesëmarrës. Kjo dhomë konferencash është e përkryer për formën U, të renditjes seë konferencave por renditja mund të ndryshohet edhe në formë të teatrit, klasës ose për workshop.