Salla Verdi

Salla Verdi

Salla e Konferencave Verdi ka formë katrore, por është mjaft fleksibile dhe ka mundësi për t’i ndryshuar format e saj si: rrethore, klasë, formë U, teatër dhe workshop. Verdi ka kapacitet për ulje prej 40 gjer në 100 persona. Kjo sallë takimesh është zgjedhje e përkryer për trajnime, seminare dhe takime biznesi.